آموزش گام به گام حسابداری تعهدی (بخش عمومی)

در راستای اجرای حسابداری تعهدی (بخش عمومی) مطابق بخشنامه ۵۴/۲۱۵۱۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ معاونت محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، علیرغم تلاش همه جانبه مسئولین و دست اندرکاران ذیربط ، این شرکت جهت تسریع و تسهیل نمودن روشهای اجرایی و عملی و کاربردی، جزوه آموزشی بنام آموزش گام به گام حسابداری تعهدی (بخش عمومی) که توسط یکی از مدرسین برجسته که عملا در دستگاه اجرایی ذیربط فعالیت دارند تهیه و پایلوت اجرایی آن نیز در دومین جشنواره سراسری اجرای حسابداری تعهدی از طریق نرم افزار مورد عمل (ذیحساب۶) رو نمایی و در استان های مختلف در سیمنارهای آموزشی تدریس گردید را به رایگان در اختیار ذیحسابان و مدیران محترم مالی و متصدیان دستگاههای اجرایی قرار می دهد
تا از این طریق خدمت خالصانه و صادقانه را در جهت پیشرفت اجرایی حسابداری تعهدی(بخش عمومی) ایفا نموده باشد.
مدیر عامل شرکت ثبات رایان کار گیل

راهنمای مطالعه
تعاریف حسابداری تعهدی
حسابداری جاری۱
حسابداری سرمایه ای۲
حسابداری مستمر حقوق کارکنان۳
حسابداری درآمدها۴
حسابداری سپرده۵
حسابداری موارد خاص

موازنه ها در حسابداری تعهدی سال ۱۳۹۵ (بخش عمومی)

توضیحات جدول موازنه ها
موازنه ها در سطح کل-جاری و سرمایه ای
موازنه های حقوق مستمر-عمومی و ابلاغی
موازنه های ع.جاری-اختصاصی مصوب
موازنه های ع.جاری-تمامی حالت ها
موازنه های ع.جاری-عمومی ابلاغی
موازنه های ع.جاری-عمومی مصوب
موازنه های ع.سرمایه ای-اختصاصی مصوب
موازنه های ع.سرمایه ای-عمومی مصوب
موازنه های سایر منابع-جاری و سرمایه ای
موازنه های ع.جاری-اختصاصی ابلاغی
موازنه های ع.سرمایه ای-اختصاصی ابلاغی
موازنه های ع.سرمایه ای-تمامی حالت ها
موازنه های ع.سرمایه ای-عمومی ابلاغی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *