حسابداری تعهدی

آموزش گام به گام حسابداری تعهدی (بخش عمومی)

در راستای اجرای حسابداری تعهدی (بخش عمومی) مطابق بخشنامه ۵۴/۲۱۵۱۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ معاونت محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، علیرغم تلاش همه جانبه مسئولین و دست اندرکاران ذیربط ، این شرکت جهت تسریع و تسهیل نمودن روشهای اجرایی

قابل توجه کاربران حسابداری تعهدی (بخش عمومی)

شرکت ثبات رایان کارگیل با بهره مندی از کادر متخصص در زمینه حسابداری دولتی با رویکردهای مختلف جهت سهولت و تسریع در بهره برداری و امکان دسترسی سریع کاربران و دست اندرکاران در بخش حسابداری دستگاههای اجرایی به اجرای هر