سامانه فیش حقوق کارکنان و بازنشستگان

تولیدات این شرکت

۱- سامانه دریافت فیش حقوق کارکنان و بازنشستگان    آموزش تصویری سامانه دریافت فیش حقوق ۲- نرم افزار پرومپت فارسی ساز سیستم های تحت FOXPRO , DOS  در (Win 7,8) ویژگی و نمای نرم افزار فارسی ساز